Sportsys - Stå-På v.2015
Ny bruker

Login


Dagens ord

  • NYHET: Som dere vil ha oppdaget - STÅ-PÅ har fått et nytt utseende fra 8.november. Den nye versjonen er også tilpasset mobile plattformer (mobiltelefon og nettbrett). For teknisk interesserte har vi også skifta såkalt teknologiplattform. Den gamle asp-baserte løsningen er nå skiftet ut med den langt mer moderne plattformen dot.net. Dermed er vi også på lufta igjen med diagrammene. Du vil finne at noen av funksjonene i gammel-STÅ-PÅ så langt, ikke er overført til den nye. Men det er fortsatt mulig å registrere data vha gamle STÅ-PÅ og bruke de gamle funksjonene. Treningsdataene du registrerer enten det gjøres i det ene eller andre systemet er synlig i begge versjoner. Lykke til!
  • Historie: Stortinget vedtok 20. nov 1950 å innføre den nye tellemåten. Omlegginga skjedde 1. juli 1951.
Gamle STÅ-PÅ finner du her